Praktijk Thuja, therapie die helpt bevroren delen te ontdooien.

Hoe werkt regressietherapie?

Procestherapie
Omdat er over het algemeen meerdere sessies nodig zijn om een blijvende verandering te bewerkstelligen, spreken we van procestherapie.

Wanneer je een afspraak hebt gemaakt, ontvang je een uitgebreide vragenlijst ter voorbereiding op het intakegesprek. Tijdens het intakegesprek, dat 1,5 à 2 uur duurt, analyseren we je probleem of klachten en de bijbehorende symptomen. Al pratend wordt je levensthema zichtbaar en stellen we jouw persoonlijke therapiedoel vast.

De meeste mensen ervaren veranderingen na drie tot vijf sessies. Zoals ieder proces, kent ook het jouwe een eigen tempo. Het aantal sessies dat nodig is en de frequentie waarin we elkaar zien, stemmen we af op jouw wensen en voortgang.

Sessie
Een sessie duurt 1,5 à 2 uur. We starten met een kort gesprek, om herinneringen wakker te maken aan gebeurtenissen die indertijd te pijnlijk of te moeilijk waren om te verwerken. Het kan om eenmalige, schokkende gebeurtenissen gaan, maar ook om langere, moeilijke periodes uit je leven.

We gaan terug naar het verleden om het af te kunnen sluiten. Als je onvoltooide pijn, gevoelens en emoties kunt afmaken, laat je de last los die je in het heden nog altijd ondervindt als gevolg van een ervaring uit het verleden. Er ontstaat ruimte voor de integratie van nieuw gedrag en nieuwe gevoelens, voor nieuwe inzichten en bewustzijn. Je herontdekt talenten en verbindt je opnieuw met je levenskracht.

Zorg dat je na een sessie de tijd neemt om je ervaring te kunnen integreren.

Toestand van lichte trance
Tijdens de sessies ben je in een lichte trance: een toestand van mentale ontspanning waarin je contact kunt maken met je onderbewustzijn. Dit helpt je om toegang te krijgen tot gebeurtenissen die diep in je geheugen begraven liggen. Het is de natuurlijke staat van ontspannen concentratie die je ook ervaart wanneer je aan het dagdromen bent, wanneer je iets op de automatische piloot doet of wanneer je helemaal opgaat in een film of een boek.

In deze staat van bewustzijn kun je contact maken met je ervaringen als klein kind of baby en kun je beleven wat er gebeurde voor en tijdens je geboorte.

Je bent je tijdens de herbeleving tegelijkertijd bewust van jezelf in het verleden én van jezelf in het heden. Je houdt dus altijd de controle.

Praktijk Thuja, waar het leven weer kan stromen.